Contributie

Contributie

De hoogte van de contributie wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Contributie wordt in januari en juli geïnd. Dit gebeurt middels automatische incasso.

Als je wilt weten hoe hoog de contributie is, neem dan contact met ons op via het contactformulier.