Oprichting en beginjaren

“Wernhout Vooruit”

Het speelde zich af in de dertiger jaren. Het was Wernhoutse kermis 1937, maandag middag omstreeks 15:00 uur, toen enige vooruitstrevenden ingezetenen uit Wernhout met het plan kwamen om in Wernhout een fanfare op te richten. Tijdens de crisis jaren, onder het genot van een lekker glas bier en een pittige borrel werd door de heren J. Jochems, M. de Beer, Chr. De Leeuw, J. Marijnissen en Fr. van Hooydonck, Fanfare Wernhout Vooruit opgericht. Dit gebeurde toen in Café de Kroon bij Jac van Zundert, en de vereniging kreeg als oprichtingsdatum 7 november 1937 mee. Als eerste voorzitter in die tijd kwam de heer J. Jochems naar voren, tijdelijk weliswaar, tot aan de eerste algemene ledenvergadering. Tijdens deze eerste ledenvergadering kwam de heer M. de Beer als voorzitter uit de bus, welke dit vele jaren prima heeft gedaan. Gedurende het bestaan kende Wernhout Vooruit 5 voorzitters, de heren M. de Beer, Th. Kouters, J. Koenen, P. Verhoeven, en momenteel Adrie Oostvogels. 

Ook in die tijd, tijdens de oprichtingsfase kon de op te richten Fanfare al op de steun van de Wernhoutse bevolking rekenen. En dat bleek wel uit een collecte welke werd gehouden ten bate van de oprichting van een Fanfare. Deze bracht ruim f 300,00 op. Mede door deze ondersteuning, en de vrijgevigheid van  de toenmalige bestuursleden, werd het mogelijk om op maandag 6 december 1937 de benodigde instrumenten aan te schaffen, voor een bedrag van f 630,00. Dhr. Jan Marijnissen was muzikaal onderlegt en werd als eerste dirigent aangesteld. Hij kon mensen de muziek en de notenbalk aanleren, zoals dat toen werd gezegd. Vrijwel direct startte de repetities al bij Café van Tichelt. En niet zonder succes. Enkele maanden later, op Zondag 30 januari 1938 werd de eerste mars, de Recruten Mars, publiek op straat gespeeld. De eerste uitstap buiten Wernhout ging naar Achtmaal. Op tweede paasdag 18 april 1938 zou Fanfare St. Martinus, eveneens opgericht in november 1937, voor het eerst in het openbaar verschijnen. Toen was dit al een uitstap met het verzoek een enkel nummer ten gehore te brengen en om een band van vriendschap tussen beide verenigingen aan te leggen. En zo geschiedde, Wernhout Vooruit kende immers de Recruten Mars. 

Tijdens de oorlogsjaren, in 1941 werd de fanfare door de bezetter gedwongen de zaak neer te leggen. Waarna in 1942 de fanfare werd ontbonden wegens oorlogsomstandigheden. Iedereen nam zijn instrument mee naar huis, en na de oorlog zou men weer maar zien. Al snel ontstond de dreiging dat de bezetter geld en bezettingen op zou gaan eisen. Het toenmalig bestuur heeft toen besloten manipulaties te doen in het kasboek om zo het kasgeld weg te werken. Tevens werden instrumenten goed opgeborgen om te voorkomen dat deze in de handen zouden vallen van de bezetter. Na de oorlogsjaren werd de muziek weer terug opgepakt. Op de vergadering van 11 maart 1945, bij de heroprichting van de fanfare is besloten het boekjaar van 1941 – 1942 alsnog in te schrijven. De heroprichting was hiermee een feit en na een paar repetities werd weer uitgerukt. In de jaren die daarna volgde waren de financiën erg karig, de instrumenten werden tweedehands aangeschaft, en verder hulpmiddelen waren ook primitief te noemen.

De toenmalige dirigent Dhr. J. Marijnissen heeft veel voor de vereniging gedaan, Zo gaf hij eens per week repetitie, en soms meerdere malen. Daarbij leidde hij leerlingen op, en deed vele kleine reparaties aan instrumenten. Inkomsten werden toen mede gegenereerd door zo’n 350 donateurs. Als tegenprestatie werden door de leden en enkele dames toneelstukken opgevoerd voor de donateurs.

In 1957 vierde de fanfare haar 20-jarig bestaan, en was de vereniging reeds uitgegroeid tot een volledig orkest inclusief een “jongens” drumband. Vanaf dit jaar is de vereniging lid geworden van de R.K. federatie van Diocesane muziekbonden in Nederland. Momenteel de Brabantse bond voor muziekverenigingen welke op zijn beurt weer deel uit maakt van KNMO, de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie. Vanaf 1958 begon de vereniging deel te nemen aan de bondsconcoursen, waarmee de vereniging uiteindelijk de toenmalig genoemde eerste afdeling bereikte.

Eind 1963 is de damesdrumband opgericht, bestaande uit zo’n 50 jonge dames. De uniformen voor deze dames werden geschonken door de heer en mevrouw van Hooydonck – Franken, destijds beschermheer en vrouw van “Wernhout Vooruit”. In 1964 op 2de Paasdag trad deze damesdrumband op in Denain in Frankrijk. Vele uitstappen volgden, naar Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en uiteraard binnen Nederland. 

Even later werd de fanfare voorzien van kleding, bestaande uit pantalons, blazers en baretten. Fanfare en Drumband waren uitgenodigd om de opening van het ISO confectiebedrijf in de Diepstraat muzikaal mee op te luisteren. Na afloop schonk Dhr. Oudgenoeg van de directie de kleding. Vanaf 1964 werd er een comité gevormd om de financiën bij elkaar te krijgen bij elkaar te krijgen voor originelere uniformen.

Wernhout Vooruit is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige muziekvereniging. Vele reizen en uitstappen zouden volgen. Zoals ook de vele optochten, concerten, serenades en het opluisteren van activiteiten. Om de vereniging financieel gezond te houden werden in de loop der jaren diverse initiatieven ontplooid. Denk aan daarbij aan een donateursactie, oud papieractie. Eind jaren 60 en de jaren 70 werd jaarlijks tijdens de kermis een spiegeltent uitgebaat en in later jaren volgden Midzomer- muziekfeesten. Tot op de dag van heden is het voor de vereniging belangrijk om inkomsten te kunnen genereren.

Vanaf de jaren ‘70 en ‘80  gaat Wernhout Vooruit op de zelfde voet verder met de gebruikelijke uitstapjes en concerten, deelname aan het onderling muziektoernooi van de gemeente Zundert, het opluisteren van activiteiten zoals bijv. bij jubilea of een St. Nicolaas intocht, en nog zo vele.