Lesgelden

Lesgelden worden berekend op jaarbasis en worden 3 keer per jaar geïnd.  Dit zal gebeuren aan het begin van kwartaal 1, 2 en 4.

Bij het opzeggen van de lessen wordt dezelfde basis gehanteerd als opzegtermijn van desbetreffende docent.

Leerlingen tot 21 jaar betalen de helft van de lesgelden, de andere helft is voor kosten van de vereniging. Vanaf 21 jaar betalen leerlingen zelf het volledige lesgeld.

Binnen het muziekonderwijs bestaat de mogelijkheid om muziek diploma’s te behalen, de vereniging zal daarin faciliteren. Muziekdiploma A en B worden vergoed via bovenstaande regeling. Vanaf het C-examen zijn deze kosten volledig voor de leerling ongeacht de leeftijd van 21 jaar. De kosten voor de muziekexamens en het lesboek voor theorie zijn voor rekening van de leerling.