Onze ereleden

Mensen die een bijzondere band hebben met onze vereniging, kunnen door het bestuur worden voorgedragen als erelid. 

Tijdens de jaarvergadering wordt deze voordracht voorgelegd aan de leden. Als de leden akkoord gaan met de voordracht, is de persoon vanaf dat moment erelid van de vereniging. 

Onze ereleden zijn:

  • Ben van Beijsterveldt
  • Jan van Opstal
  • Jan van Hasselt
  • Frans Lodders
  • Piet Verhoeven
  • Toon Oostvogels
  • Bart Poppelaars